#NOTITUKY

Envia tus aportes secretos a notituky@gmail.com #NotiTuky
Feb 19 '13
SERVICIO PUBLICO: Yonderklinson vende Blackberry bloqueado y con poco uso. Se le olvido la clave. #NotiTuky

SERVICIO PUBLICO: Yonderklinson vende Blackberry bloqueado y con poco uso. Se le olvido la clave. #NotiTuky

3 notes

  1. justcallmesp reblogged this from notituky
  2. notituky posted this